Wichmond

Door: Margreet Gründemann december 2018

Wichmond-Vierakker Tweelingdorp

Wichmond-Vierakker is een tweelingdorp, een paar kilometer ten zuiden van Zutphen. De naam Wichmond zou afstammen van de wijde monding van de Baakse Beek in de IJssel. Wichmond wordt al in 794 genoemd in een akte waarin de missionaris Ludger een stuk grond cadeau krijgt van de graaf van Brummen. Het dorp, dat waarschijnlijk  uit niet meer dan een paar boerderijen bestond,  lag toen aan de IJssel. In de loop van de eeuwen is de rivier vele malen van bedding veranderd en heeft het kerkje wat Ludger daar stichtte en ook het dorp Wichmond zelf verzwolgen. De bewoners trokken weg, onder andere naar Vierakker dat iets verder landinwaarts lag. Rond 1855 bestond Wichmond uit een paar boerderijen en een kroeg. In dat jaar werd de Nederlands Hervormde kerk gebouwd. In Vierakker woonden toen meer mensen. Daar werd in 1870 de Katholieke kerk gebouwd door de baron van het landgoed Suideras dat tegen Wichmond aan ligt.

Groei Wichmond

In de jaren daarna groeide de dorpskern van Wichmond sterk. Er kwam nóg een café, Katholieke en Protestante bakkerijen, twee kleermakers en een garen en bandwinkeltje. Er was een schoenmaker, en fietsenmaker, een klompenmaker, een schilder, een slager, een smid, en twee maalderijen ook weer een katholieke en een protestantse. Een postkantoor en dependances van de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank.

In Vierakker was aan de Kapelweg een openbare school, maar nu kwam er een school met de Bijbel in de Dorpsstraat van Wichmond en in Vierakker een katholiek schooltje.

Wichmond functioneerde in die tijd als koopcentrum voor de omliggende boerderijen. Dat veranderde toen de auto kwam en er boodschappen gehaald konden worden in Vorden, Hengelo  en Zutphen. 

Langzamerhand gingen de kleine bedrijven en neringen in het dorp dicht. De supermarkt die in de plaatst was gekomen van de kruidenierswinkel van Krijt op nummer 10 van de Dorpsstraat heeft het nog tot 1999 vol gehouden.

Nu is er in Wichmond alleen nog Bakkerij Besselink en in Vierakker heeft Eskes een boerderijwinkel.

Het café DOK (Den Olde Kriet)  draait nog en in het Ludgerusgebouw is een koffiehuis annex chocoladeatelier. Verder van de dorpskern van Wichmond vandaan ligt de theetuin van Vierakker.

De centrumfunctie van Wichmond is verdwenen. De meeste mensen hebben hun werk buiten het dorp en er zijn veel mensen van elders hier komen wonen.

Actief

Toch is het dorp, eigenlijk moet je zeggen ‘de dorpen’ geen dooie boel. Het verenigingsleven is heel actief. Er is een voetbalvereniging, er zijn tennisvelden en er is  een jeu de boules clubje. Er is een meisjesclub en een bejaardensoos en het zangkoor Reborn verzorgt  regelmatig uitvoeringen. Er wordt straten volleybal georganiseerd en straten darttoernooien, een spartametrace en fietskoers door het hele dorp. Ieder jaar eind augustus vieren we een week lang de Oranjefeesten. In de maanden ervoor  wordt door diverse straten versierde wagens gemaakt, die in optocht door het dorp trekken. De feestweek begint met een fiets zoektocht bij waaraan het halve dorp deelneemt.  Er zijn kinderspelen en vogelschieten en natuurlijk wordt er in de tent op het feestterrein stevig ingenomen.

Krimp?

In tegenstelling tot veel delen van de Achterhoek waar door de krimp scholen moeten sluiten, doet de school in Wichmond het goed. Er is een busverbinding met Vorden en Zutphen en Dorpsbelang waakt er over dat de leefbaarheid van de dorpen gewaarborgd blijft.

Film: Welkom in Wichmond