Bestuur Dorpsbelang

Na de gemeentelijke herindeling in 2005, is de gemeente Vorden (waar Wichmond en Vierakker onder vallen) over gegaan in de huidige gemeente Bronckhorst. 

Onze mooie gemeenschap werd een onderdeel werd van een grote gemeente. Om daar niet in te verdwijnen, hebben enkele enthousiaste inwoners de hoofden bij elkaar gestoken om uiteindelijk Dorpsbelang Wichmond Vierakker op te richten. Met Dorpsbelang Wichmond Vierakker, is er een platform opgericht die zijn stem kan laten horen bij de gemeente. Wichmond en Vierakker vormt een hechte gemeenschap die gezamenlijk in staat is om de krachten te bundelen om mooie dingen te realiseren. En daar waar nodig en mogelijk, staat Dorpsbelang Wichmond Vierakker om daarin te ondersteunen.

Dorpsbelang Wichmond Vierakker;

  • behartigt de gezamenlijke belangen van de bewoners. Het gaat dan om zaken die de leefbaarheid in de buurt of in het dorp behouden of verbeteren
  • organiseert een bijeenkomsten en houdt via de Ludgerbode, website en social media inwoners op de hoogte van wat er gebeurt.
  • overlegt regelmatig met de gemeente over deze gezamenlijke buurtbelangen
  • geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen in hun buurt
  • speelt signalen uit de buurt door naar de gemeente. De gemeente houdt de Dbo’s op de hoogte van haar plannen
  • heeft ook vaak nauw contact met andere verenigingen en organisaties in de buurt en werkt met hen samen aan projecten en (feestelijke) activiteiten

Dorpsbelang Wichmond Vierakker is geen politieke partij of een extra bestuurslaag van de gemeente. Het bestuur is afvaardiging van bewoners die belangeloos energie en tijd steken in activiteiten en projecten voor een prettige woonomgeving.

Bestuur Dorpsbelang

Jan Borgman
Voorzitter

Irene Wolbrink
Ledenadministratie en penningmeester

Evert Rozendaal
Penningmeester

Kelly Rijswijk
Secretaris
secretariaat@wichmondvierakker.nl

Josine Breukink
Communicatie/PR

Tanja Kits
PR en Communicatie

Mandy Karssing
Algemeen lid

Andre Hissink
Algemeen Lid

Dirk Wuestman
Algemeen Lid