Privacy en cookiebeleid.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben

Dorpsbelangen verwerkt persoonsgegevens van leden en belangstellenden voor het hebben van contact, het beheren van het ontvangen van contributie en subsidiegelden, het voeren van een financiële administratie, statistisch onderzoek en gericht te kunnen informeren over onze activiteiten. Verder verwerken we IP adressen om er voor te zorgen dat we onze website goed functioneert en te beschermen tegen kwaadwillenden.

Delen met anderen

We delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpsbelangen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken mogelijk:

Leden

 • Naam

 • Adres

 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling

 • Overige persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt

Relaties en geïnteresseerden

 • E-mailadres

 • Postadres

 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Website bezoekers

 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Hoe lang we gegevens bewaren

Dorpsbelangen bewaart uw persoonsgegevens zo lang uw lidmaatschap duurt. Bij uitschrijving als lid worden ook uw gegevens verwijderd.

Cookies en soortgelijke technieken:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het een bezoek aan onze website wordt opgeslagen op gebruikte computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun u bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).

Functionele en Analytische cookies

Dorpsbelangen gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. U kunt zelf u afmelden, via de instellingen van uw browser, voor cookies. Dit doet u door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of wel opslaat maar wist wanneer u de browser afsluit. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wichmondvierakker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om de pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Dorpsbelangen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via het op onze website te vinden adres en telefoonnummer.

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Dorpsbelangen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

(Opgesteld op 24-05-2018)