Dorpsplan

Het Dorpsplan Wichmond-Vierakker is een visiedocument voor de toekomst van onze gemeenschap. Het doel van het dorpsplan is om richting te geven aan de toekomst van Wichmond-Vierakker om de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Dit dorpsplan is ontstaan op basis van de inbreng vanuit de gemeenschap. De productie van het plan kende een aantal stappen. Allereerst heeft Dorpsbelang begin 2022 een kleine groep ‘vertegenwoordigers’ vanuit verschillende hoeken uit de gemeenschap bij elkaar gebracht. Daarbij moet u denken aan de school, de kerken en diverse verenigingen. Deze bijeenkomsten vonden plaats onder leiding van oud-voorzitter van Dorpsbelang Cordrik van der Meulen. In twee sessies kwamen de volgende vijf hoofdthema’s naar voren die belangrijk worden geacht voor de gemeenschap:

  1. Wonen
  2. Voorzieningen en ondernemen
  3. Sport en cultuur
  4. Natuur en milieu
  5. Verkeer en veiligheid

In mei 2023 heeft Dorpsbelang het plan gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering.