Dorpslied W-V

Het dorpslied is geschreven door

Dr. Ter Heerdt, pastoor te Vierakker 1931-1960

Waar de torens al van verre wenken tussen bla’dren tooi,

waar de vogels ‘t welkom fluiten, bloemen geuren en vers hooi.

Daar is’t heerlijk rustig wonen, leeft men blijde en gezond.

‘k Heb u lief mijn schoon Vierakker.

‘k Heb u lief, ‘k Heb u lief mijn blij Wichmond.

Waar men leeft in echte vriendschap, gaarne samen zingt en speelt,

maar ook in het uur van smarten gaarn’ elkanders droefheid deelt.

Daar heerst vrede onder de mensen, daar zingt men met hart en mond.

‘k Heb u lief mijn schoon Vierakker.

‘k Heb u lief, ‘k Heb u lief mijn blij Wichmond.

Weer vandaag in twintig vijftien viert het dorp Oranje feest.

En we doen dat met veel blijfschap, saam verbonden in de geest. 

Al sinds meer dan vijftig jaren gaat de optocht in het rond.

‘k Heb u lief mijn dierbaar Neerland,

‘k Heb u lief, ‘k Heb u lief mijn Vaderland.

Hoog dan, hoog voor deze gouwen, heb steeds lief den eigen grond.

Blijft in vreugd en leed tesamen, helpt elkander t’aller stond.

Dient de Heer en ‘s lands Vorstinne, zingt Uw plicht in trouw gestand.

‘k Heb u lief mijn dierbaar Neerland,

‘k Heb u lief, ‘k Heb u lief mijn Vaderland.