AED en Reanimatie

Bij een acute hartstilstand is het van levensbelang om snel en doeltreffend te handelen binnen de eerste zes minuten. Wichmond-Vierakker-Baak neemt daarom deel aan het netwerk hartslag.nu in Bronckhorst. Dit is een landelijk netwerk dat bestaat uit vrijwilligers die kunnen reanimeren en geschoold zijn om gebruik te maken van een Automatische Externe Defibrillator (AED) om de overlevingskans te vergroten.

Hoe werkt het?

Er wordt allereerst gebeld met de alarmlijn 112. Bij een melding van (mogelijk) hartfalen wordt door de meldkamercentralist eerst de ambulance opgeroepen. Direct hierna wordt automatisch het ‘Hartslag.nu wonen-netwerk’ ingeschakeld via sms of app. De personen die aangesloten zijn bij het netwerk en die zich het dichtst bij de patiënt bevinden, worden opgeroepen om te gaan reanimeren totdat het ambulancepersoneel dit overneemt. Zij hebben zij zijn opgeleid en weten hoe te handelen en waar de AED hangt. Ook de politie Noord- en Oost-Gelderland maakt deel uit van dit netwerk. Voertuigen van de politie zijn standaard voorzien van een AED en kunnen soms mogelijk sneller bij een patiënt zijn dan de ambulance.

Verspreid over Bronckhorst hangen 24 AED’s in buitenkasten die 24/7 beschikbaar zijn. Ook  AED’s van bedrijven/verenigingen kunnen voor het netwerk aangemeld worden (met een beperktere beschikbaarheid). In Bronckhorst wordt het netwerk jaarlijks zo’n 20-25 keer ingezet. In ongeveer een kwart van de alarmeringsgevallen wordt het slachtoffer door de inzet van vrijwilligers succesvol gereanimeerd.

Aanmelden als vrijwilliger?

Iedereen kan leren reanimeren en een AED leren bedienen. Om opgeroepen te worden bij een melding van hartfalen kun je jezelf aanmelden via secretariaat@wichmondvierakker.nl

AED Stichting Bronckhorst

In februari 2017 is de AED Stichting Bronckhorst opgericht. De stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het AED-netwerk in de gemeente Bronckhhorst. Zij kunnen vrijwilligers ook adviseren over de mogelijkheden van scholing. Meer informatie vindt u op website  www.aedbronckhorst.nl.