Vierakker

Door: Wim Regelink december 2018

Vierakker, echt!

Vierakker, op de kaart is het nauwelijks te vinden. Toch bestaat het echt, maar wordt altijd in een adem met Wichmond genoemd. En ze horen ook onlosmakelijk bij elkaar. Soms in het ook onduidelijk of men in Wichmond of Vierkakker woont. Door grenswijzigingen met gemeentelijke herindelingen is er wel eens wat veranderd, maar wat maakt het uit en ze horen toch bij elkaar. In vroegere tijden was de marke Vierakker groter dan de marke Wichmond-Bronsbergen, niet alleen in oppervlakte, maar ook wat inwoneraantal betreft. In het boek ‘Wichmond 1200 jaar’ van Jan Lamers kunt u uitvoerig hierover lezen. In Vierakker waren veel bedrijven meeste boeren bedrijven maar ook andere bakkers, schoenmaker, smid. Nu zijn er nog een aantal boeren met grote bedrijven over, schaalvergroting hou je niet tegen. Andere bedrijven zijn er ook nog veel, maar anders meer aangepast aan deze tijd. Zij maken weer gebruik van leeg gekomen bedrijfsgebouwen en gedijen goed onder de rook van Zutphen.

Omgeving

Maar er is nog meer dan glad geschoren graslanden en imposante maisvelden. Wat dacht u van de bossen van Suideras en Hackfort en niet te vergeten de St Willibrorduskerk als overblijfsel van het rijke roomse leven, het ‘Hooge Huus’ ‘t Spieker waar de fotonenboer huist. Maar ook de nieuwe ontstane natuur in Vierakker, aan de IJzerhorst is een aantal ha landbouwgrond terug gegeven aan de natuur, met als bedoeling nat land te worden. In de winter bij water en vorst kan er geschaatst worden

Inwoners Vierakker

Werden in het verleden de woningen generaties lang bewoond door dezelfde families, nu komen veelal in de vrijgekomen woningen mensen van elders wonen, die zich na een periode van gewenning primaa aanpassen aan gewoontes van de streek en soms door de nieuwe ideeen de weer opleuken. Wel komt er zo een snellere doorstroming.

Wensen voor Vierakker

Nog wat te wensen: Vierakker is rijk aan wandelpaden, maar door wat meer paden met elkaar te verbinden zou een circuit kunnen ontstaan dat aansluit op de paden in Vorden, Baak en Zupten. Toch maar eens beginnen met overleg met grondeigenaren, waterschap en landgoederen/. 

Conclusie; Vierakker fijne plek om te wonen, te werken te wandelen, te schaatsen en door te heen te fietsen!

wichmondvierakker.nl