Sporthal de Lankhorst

Doelstellingen

Sporthal de Lankhorst heeft als doelstelling het faciliteren en bevorderen van de leefbaarheid in de kernen Wichmond/Vierakker en omgeving.

We willen dit bewerkstelligen door:

  • De accommodatie beschikbaar te stellen t.b.v.: de volleybalvereniging, de basisschool de Garve, de jeu de boules-groep, de voetbalvereniging, (m.n. in de winter) incidenteel, individuele sporters (na afspraak).
  • Het meedenken en werken aan stratentoernooien (zoals stratenvolleybal).
  • Het organiseren van en meewerken aan activiteiten (zoals het springkussenfestijn) die bijdragen aan de leefbaarheid en saamhorigheid van de kernen.

Bestuur

Voorzitter: Barny Visser

Penningmeester: Robbie Bouwmeister

Secretaris: Rik Vaartjes

Overige leden:

Sylvia Groot Tjooitink,

Alice Franken

Henk Garritsen

Andre Derksen

Beloningsbeleid

Er word aan 1 persoon een vrijwilligers vergoeding uit gekeerd. Dit is voor het schoonmaken van de kleedruimtes en de toiletten. Verder werken alle vrijwilligers onbezoldigd

Dagelijks verhuur

Voor de dagelijks verhuur kunt u contact opnemen met één van onderstaande beheerders van de sporthal:

Sylvia Groot Tjooitink, Telefoonnummer: 06-22684987
Barny Visser, Telefoonnummer: 06-20388773

Contactgegevens

Stichting Sportaccommodatie Wichmond

RSIN 0038.75.786

Stichting Sportaccommodatie Wichmond

Lankhorsterstraat 3b

7234SR Wichmond

k.v.k nr. 41039651

Bank NL10RABO03664411

sporthaldelankhorst@gmail.com