Oranje Comité 100 jaar!

Ingestuurde brief van het Oranjecomité aan alle mensen die Wichmond en Vierakker een warm hart toedragen.

Het jaar 2019 is aanstaande! Voor het Oranje Comité Vierakker-Wichmond een bijzonder jaar, het JUBILEUMJAAR. Het Comité bestaat dan exact 100 jaar en wil daar graag op verschillende manieren bij stilstaan. Voor de allereerste activiteit van het jubileumjaar heeft het Oranje Comité aansluiting gezocht bij Sociï. Deze twee partijen organiseren op zondag 13 januari 2019 gezamenlijk een nieuwjaarsvisite in combinatie met een winterse wandeltocht. Start- en eindpunt zullen zijn op sportcomplex De Lankhorst (Sociï). Deze nieuwjaarsvisite vervangt eenmalig de bij Sociï gebruikelijke nieuwjaarsborrel.

Nieuwjaarsvisite

Wij nodigen iedereen die zich op wat voor manier dan ook bij (één van ons) betrokken voelt uit voor onze nieuwjaarsvisite. Er is een wandeltocht uitgezet door de omgeving Delden waarin u wordt meegenomen in de rijke historie van nota bene Vierakker en Wichmond. Er kan tussen 13.00 uur en 14.00 uur gestart worden aan wandeltocht bij de kantine van Sociï *, dit is voor jong- en oud en is bovendien gratis**.

Jeugd Wichmond en Vierakker

Voor de jeugd zullen er tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de sporthal activiteiten georganiseerd worden*. Voor degenen die een wandeltocht niet zien zitten heeft de organisatie vanaf 13.30 uur ook een programma in de kantine. Geen reden dus om de nieuwjaarsborrel aan u voorbij te laten gaan.

Na afloop van de wandeltocht is er nog ruim de tijd voor een gezellig samenzijn in de Sociï-kantine. Rond 16.30 uur zal de organisatie een korte Nieuwjaarsspeech houden om de opening van het feest- en sportjaar compleet te maken. Om 18.00 uur zullen we het geheel afsluiten en kan eenieder zijns weegs gaan om verder vooruit kijken naar een hopelijk mooi 2019!

Stamppottenbuffet bij DOK

Bij D’n Olde Kriet (DOK) staat vanaf 18.00 uur een stamppottenbuffet klaar. Indien u daar na de nieuwjaarsvisite gebruik van wenst te maken dan kan dat uiteraard. Wel wordt u verzocht om zich daarvoor in te schrijven zodat DOK een afdoende voorraad gereed kan hebben.

Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen op zondag 13 januari 2019! Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en goede jaarwisseling toe!

Met vriendelijke groet,

Oranje Comité Wichmond – Vierakker

Sociï

* Deelname is geheel op eigen risico.

** Consumpties zijn voor eigen rekening.

Recente berichten