Algemene ledenvergadering

UITNODIGING
Ledenvergadering

Donderdag 28 maart om 20.00 in zaal Ludgerusgebouw bent u uitgenodigd om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Naast het jaarverslag van het Dorpsbelang zal het Energie-team een voorstel inbrengen t.a.v. duurzaam wonen.

Na de pauze is het woord aan alle betrokkenen van het project Aangenaam Leven. Het project zal deze avond worden afgerond. Graag vertellen zij u wat de opbrengst van het project is geweest, wat de succesfactoren waren en of er nog wensen over zijn voor de toekomst.

Agenda:

20.00 Opening
Mededelingen
20.45 Voorstel E Team
21.00 Pauze
21.15 Afronding Aangenaam leven.
Overzicht hele project en verslag van diverse werkgroepen
22.00 Sluiting.