Jeu de Boulesbaan

Fanatiek spel

De sporthal in Wichmond-Vierakker was altijd een onbestemd perceeltje waar het onkruid welig tierde. Niemand wist er een goede bestemming voor. Totdat de plaatselijke vutters een idee kregen. “Waarom leggen we er geen jeu-de-boules-baan aan?”. En sindsdien is het Sociï-complex met voetbalvelden, een sporthal en een tennisbaan een heuse jeu-de-boules-baan rijker.

De vuttersploeg, die ook het onderhoud rond de sportvelden verzorgt, legde de baan eigenhandig aan. Allereerst ging er een subsidieaanvraag naar het Oranje Fonds (Nederland Doet). En er werd contact gezocht met Dorpsbelang Wichmond-Vierakker. Dat had ooit een gemeentelijke subsidie gekregen voor de aanleg van een jeu-de-boules-baan. Van een daadwerkelijke aanleg was het echter nooit gekomen. Of de vutters dat slapende potje geld niet mochten hebben? Dorpsbelang juichte het initiatief toe en stond het geld graag af. Op het internet werd gezocht naar de maten en eisen waar de baan aan moest voldoen. Er werd een graafmachine gehuurd om de baan een halve meter uit te graven. Vutter Tonny Nijenhuis: “Daar werd eerst een laag zand van 75 centimeter ingebracht, daarna 10 centimeter Dolemiet split en als deklaag kwam daar een speciaal soort fijn grit overheen.”
Het terrein rond de baan onderging een ware metamorfose. De brandnetels en ander ongewenst groen maakten plaats voor een grasmat en de jeu-de-boules-baan werd omzoomd met strak straatwerk. De vutters kijken tevreden terug op hun werkzaamheden.

Meedoen?

Op donderdagmiddag wordt er vanaf 14.00u een fanatiek potje jeu des boules gespeeld bij Socii.
Ben jij enthousiast en wil je ook jeu des boulen, stuur dan een whats-app bericht naar Sylvia Groot Tjooitink 06 22684987. Er mag overigens ook op andere momenten gebruik gemaakt worden van de baan.