Integraal Kindcentrum

De missie van IKC De Garve is het realiseren van een Integraal Kind Centrum waar kinderen van 0-13 jaar de hele dag kunnen spelen, leren en zich kunnen ontwikkelen, door het integreren van opvang, school en buitenschoolse activiteiten.

Hier werken zij vanuit enthousiasme en gezamenlijke en individuele deskundigheid, aan dezelfde doelen en in hetzelfde veilige pedagogische klimaat. Zij bieden een uitdagend en divers aanbod zodat kinderen zelf in toenemende mate de regie kunnen nemen over hun ontwikkeling in een omgeving waar zij zich thuis voelen. Groepsdoorbrekend onderwijs maakt daar deel vanuit, doordat het ruimte biedt voor leren in eigen tempo en naar eigen behoeften.

Kinderen bezitten van nature veel kwaliteiten en het is onze kunst hen te helpen deze te ontdekken (talentontwikkeling, ontwikkelen zelfbewustzijn en eigenwaarde), verder te ontwikkelen en in goede banen te leiden. Daarbij is het leren van bepaalde vaardigheden noodzakelijk. Zoals jezelf doelen stellen, je houden aan samen afgesproken regels, samenwerken, kritisch leren denken, problemen oplossen en leren wat je voelt en denkt onder woorden te brengen.

Wij versterken de samenhang tussen opvang, school en de omgeving van de kinderen. Dit doen wij door actief de samenwerking op te zoeken met ouders en lokale organisaties.

In 2022 won IKC de Garve de Gelderse onderwijs prijs met hun prachtige Ontmoetingsplein.