Aanvragen Dorpsfonds

Heb jij een goed idee wat bij draagt aan het welzijn en de leefbaarheid van Wichmond en Vierakker en heb je hiervoor financiële middelen nodig? Dan kan je een beroep doen op het het Dorpsfonds. Het Dorpsfonds is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap Wichmond Vierakker. De inkomsten van €1200,- komen dit jaar volledig vanuit de Energie Coöperatie Wichmond-Vierakker. 

De uitgaven worden besteedt aan projecten in Wichmond en Vierakker of het buitengebied ervan. Check voor de criteria van de aanvraag de website. De aanvraag voor het Dorpsfonds 2022 kan worden ingediend tot 1 mei 2023 door een mail met daarin jouw plannen te sturen naar info@wichmondvierakker.nl. Dorpsbelang beheert het fonds en zal bepalen hoe de gelden worden verdeeld.