Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Wichmond-Vierakker

mei 27

Het bestuur van Dorpsbelang Vierakker-Wichmond nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering op 27 mei 2024 om 20.00 uur bij S.V. Socii, Lankhorsterstraat 3a Wichmond.

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen bestuur en ingekomen stukken
3. Verslag van de secretaris
4. Verslag van de penningmeester
5. Verslag van de kascommissie, décharge bestuur / (Her)benoeming leden kascommissie
6. Bestuursaangelegenheden:
Aftredend en niet herkiesbaar:
– Evert Rozendaal
– Josine Breukink
Benoeming:
– Tanja Kits, tot algemeen bestuurslid
– Dirk Wuestman, tot algemeen bestuurslid
Functiewijziging bestuursleden:
– Irene Wolbrink, van algemeen bestuurslid naar penningmeester
– Kelly Rijswijk, van algemeen bestuurslid naar secretaris.
7. Begroting 2024
8. Rondvraag Pauze

Wijkagent Sjoerd Koster
Na de pauze komt de wijkagent kennismaken en spreekt hij over de thema’s internetoplichting en criminaliteit op het platteland. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Gegevens

Datum:
mei 27