Verbinder W-V

School en het dorp

IKC de Garve heeft inmiddels een verbindende rol in het dorp. Een plek waar ontmoetingen zijn en waar gebruik gemaakt wordt van activiteiten die worden aangeboden. De verbinder helpt om dit te borgen en nog verder te versterken. Wichmond-Vierakker is een actief dorp is met een rijk verenigingsleven. Om de verbinding in het dorp (nog meer) te creëren hoort zij graag uw wens, behoefte of idee om (laagdrempelige) activiteiten te organiseren door en voor u als inwoner.

Door de buitenwereld naar binnen te halen creëren wij samen een rijke leefomgeving voor kinderen en dorpsgenoten. Anderzijds wil de verbinder de buitenwereld betrokkenheid geven bij de samenleving. Samen verder onder het motto: “Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden”.Heeft u vragen, bent u nieuwsgierig geworden of kunnen we samen verbinding creëren? 

Neem contact op met de verbinder via verbinder@avonturijn.nl