Verbinder W-V

Lian Kormelink is als verbinder aangesteld voor Integraal Kindcentrum de Garve in Wichmond. Hierbij stelt zij zich voor:

Ik woon in een kleine kern in de Achterhoek wat vergelijkbaar is met Wichmond. Ik ervaar hier voordeel in, aangezien ik mij goed in kan leven in de behoefte van een kleine kern en de leefbaarheid daarvan. Ik ben jong, enthousiast en gedreven om van deze 2-jarige pilot een succes te maken!

De voornemens zijn er om IKC de Garve de verbindende factor in het dorp te laten worden. Een plek waar ontmoetingen zijn en waar gebruik gemaakt wordt van activiteiten die worden aangeboden. De afgelopen tijd heb ik ervaren dat Wichmond/Vierakker een actief dorp is met een rijk verenigingsleven. Om de verbinding in het dorp (nog meer) te creëren hoor ik graag uw wens, behoefte of idee om (laagdrempelige) activiteiten te organiseren door en voor u als inwoner.

Door de buitenwereld naar binnen te halen creëren wij samen een rijke leefomgeving voor kinderen en dorpsgenoten. Anderzijds wil ik de buitenwereld betrokkenheid geven bij de samenleving. Samen verder onder het motto: “Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden”.

Heeft u vragen, bent u nieuwsgierig geworden of kunnen we samen verbinding creëren? Schroom niet en neem gerust contact op.

E: l.kormelink@avonturijn.nl

T: 06-286 42 915

Werkdagen: maandag en woensdag (op IKC de Garve)