Schrijven is schrappen

Ruim twee jaar geleden werden we gevraagd. Een gezelschap van vijf mannen en één vrouw gevraagd om eens samen te gaan brainstormen over een openluchtspel. Dit in het kader van het honderd jarig bestaan van de Oranje Vereniging.

Wij, enthousiaste beginnelingen, kwamen eerst met veel hilarische en wereldse gebeurtenissen uit het verleden op de proppen. Maar al snel zagen ook wij wel in dat dit niet de basis moest zijn voor het spel. Dus, zaten we vele, vele avonden bij elkaar om een rode draad te zoeken. We zagen alles, maar nog geen rode draad. Zelfs onder het genot van enkele consumpties nog niet. Maar.. na het genieten van heerlijke maaltijden samen, kwam daar opeens de inspiratie boven drijven. Ieder ging gedreven aan de slag.

En dan zie je dat schrijvers ook maar gewone mensen zijn. Ik zag de buurman bijvoorbeeld met gefronste wenkbrauwen peinzend over straat lopen. In zichzelf gekeerd om het verhaal toch compleet te krijgen. Een ander reed rondjes  zijn Spartamet om inspiratie op te doen. Of een schrijver die zwoegde met koeieklauwen. Ondertussen vlogen de zinnen door zijn hoofd om zijn stukje te vervolmaken. Je ziet dus dat het best wel enige inspanning heeft gekost. Maar nu… nu wij denken dat we een mooi verhaal hebben opgezet waar te zijner tijd een prachtig stuk van kan worden gemaakt. We zullen over iets meer dan een jaar weten wat iedereen er van heeft gevonden. Of het verhaal dat in ons hoofd boven kwam drijven ook voor anderen iets betekent of derhalve wordt herkend.

Onze hoofden zijn weer leeg, onze pennen ter ruste gelegd. En… de Spartamet ? Die staat in de wachtstand. Nog even dan is hij weer klaar voor gebruik. Met Pinksteren rijdt hij weer rond !

 

HK

Theater in de Openlucht speelt op 31 mei, 1&2 juni in Wichmond en Vierakker

Hoe het allemaal begon….

Ruim 5 jaar geleden, tijdens de kermis kwam een oud bestuurslid van het Oranje Comité bij mij met de mededeling of ik ervan op de hoogte was dat in 2019 het Oranje Comite 100 jaar bestaat. 

In eerste instantie heb ik daar niets mee gedaan, maar wel mijn gedachten erover laten gaan. Op een zeker moment heb ik een denktank in het leven geroepen bestaande uit een divers gezelschap. We zijn brainstormen over hoe dit jubileum te vieren. Dat vloog allerlei kanten op, maar het idee van een openluchtspel hield stand.

Daarna zijn we op onderzoek uit gegaan. We hebben in archieven gesnuffeld,  het stedelijk museum bezocht, zaterdagmiddagen gevuld met gesprekken over de kermis van vroeger en die verhalen opgeschreven.

Met deze schat aan informatie zijn we op zoek gegaan naar een  schrijverscollectief. We hebben hen gevraagd om een mooi theaterstuk te maken. De schrijvers; Wim Regelink, Cordrik van der Meulen, Henny Krijt, Gerrit Borgman, Nout Nijenhuis en Ernst ter Linden zijn ijverig aan de slag gegaan. Zij hebben twee jaar geschreven en geschrapt en uiteindelijk het stuk , dat er nu ligt: ‘De Bewaarder’  geschreven.

In die tijd is ook het dagelijks bestuur geformeerd, bestaande uit Dirk ter Harmsel, Joke Wolbrink en mij. We hebben een plan van aanpak gemaakt en zijn tijdens het Oranjefeest 2017 voor het eerst naar buiten getreden. we hebben een oproep gedaan aan vrijwilligers om zicht te melden.  Daarnee werd ook een tipje van de sluier opgelicht. In de loop van afgelopen jaar zijn kartrekkers benaderd en op dit moment zijn ruim 110 vrijwilligers actief betrokken om van Theater in de Openlucht een prachtig spektakel te maken!

Erna Roeterink


6 november 2018

Speeddate-avond voor vrijwilligers

Het was dinsdagavond 6 november een drukte van belang op ‘t Spieker in Vierakker. Circa 40 vrijwilligers hadden gehoor gegeven aan de oproep om naar een informatieavond te komen. De vrijwilligers hadden eerder al aangegeven te willen helpen bij de voorbereidingen van het Theater in de Openlucht. Ze hadden echter nog geen keuze gemaakt voor één van de werkgroepen. 

Theater in de Openlucht kent zeven werkgroepen (commissies):kostuums, decor, toneel, muziek, financiën, catering en pr. Om devrijwilligers bij het maken van een keuze te helpen, hielden dekartrekkers van de diverse werkgroepen die avond een korte ‘pitch’.Daarna konden de vrijwilligers via een ‘speeddate’ met de kartrekkersaan meer informatie komen. Een korte inventarisatie aan het slotvan de avond maakte duidelijk dat alle kartrekkers nieuwe vrijwilligers voorhun werkgroep hadden kunnen noteren.


Theater in de Openlucht speelt op 31 mei, 1&2 juni in Wichmond en Vierakker
Theater in de Openlucht speelt op 31 mei, 1&2 juni in Wichmond en Vierakker
Theater in de Openlucht speelt op 31 mei, 1&2 juni in Wichmond en Vierakker
DSC02211
Theater in de Openlucht Wichmond Vierakker
Theater in de Openlucht Wichmond Vierakker
Theater in de Openlucht Wichmond Vierakker

11 september 2018

Het gaat nu écht gebeuren!

“Eigenlijk ben ik best zenuwachtig, want het gaat nu écht gebeuren”, aldus Erna Roeterdink tijdens haar inleidende woordje op de informatieavond in ’s Spieker op 11 september. Voor deze avond was iedereen uitgenodigd, die zich had aangemeld om als toneelspeler of muzikant tijdens het Theater in de Openlucht op te treden.

In totaal waren 38 potentiële muzikanten en toneelspelers aanwezig; 15 mensen hadden zich wel aangemeld, maar waren niet gekomen. De aanwezigen kregen onder andere van regisseur Ernst ter Linden in het kort de inhoud van het theaterspektakel te horen. Voor de 50 vrijwilligers die zich hebben opgegeven om allerhande hand en spandiensten te verrichten tijdens de theateruitvoering wordt een afzonderlijke avond georganiseerd. Hierover volgt later nog informatie.