Missie

Dorpsbelang Wichmond Vierakker

Na de gemeentelijke herindeling in 2005, is de gemeente Vorden (waar Wichmond en Vierakker onder vallen) over gegaan in de huidige gemeente Bronckhorst.

Onze mooie gemeenschap werd een onderdeel werd van een grote gemeente. Om daar niet in te verdwijnen, hebben enkele enthousiaste inwoners de hoofden bij elkaar gestoken om uiteindelijk Dorpsbelang Wichmond Vierakker op te richten.

Met Dorpsbelang Wichmond Vierakker, is er een platform opgericht die zijn stem kan laten horen bij de gemeente.

Het doel van Dorpsbelang toen het (doen) bevorderen en/of (doen) beschermen van de materiële en/of immateriële belangen van de inwoners van de kernen Wichmond en Vierakker en directe omgeving.

Wichmond en Vierakker vormt een hechte gemeenschap die gezamenlijk in staat is om de krachten te bundelen om mooie dingen te realiseren. En daar waar nodig en mogelijk, staat Dorpsbelang Wichmond Vierakker om daarin te ondersteunen.