Krake Project, Aangenaam Leven!

Met het Project Aangenaam Leven Wichmond Vierakker hebben wij deelgenomen aan een groter project genaamd KRAKE. Er waren meerdere dorpen in Nederland en Duitsland die hieraan hebben bijgedragen. Er is de afgelopen jaren veel kennis opgehaald. Deze kennis is gebundeld in handboeken. Deze willen we graag delen. Klik hiervoor op onderstaande link.

https://project-krake.eu/handboeken/

Het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE) zet in op toekomstbestendigheid van kleine dorpen.
Kleine gemeenschappen verliezen hun voorzieningen en levendigheid. Hoe kunnen we deze trend een andere richting geven? Wat kunnen de burgers in de dorpen – nu en in de toekomst – zélf doen, om hun dorp leefbaar en attractief te houden?

Het project KRAKE wordt in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland gecofinancierd met middelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Gelderland en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (MWIDE NRW).

Recente berichten