Kindcentrum

Basisschool De Garve en Kinderopvang Avonturijn vormen samen het IKC De Garve te Wichmond. Samen willen zij uitgroeien tot een volwaardig Integraal Kindcentrum (IKC). Het IKC biedt ook ruimte voor voor- en naschoolse opvang (4 – 13 jaar) en kinderdagopvang. De kinderopvang betreft een groep voor kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. De peuters in deze groep werken intensief samen met de kleuters van groep 1. Hierdoor worden de peuters op natuurlijke en speelse wijze voorbereid op hun start op de basisschool.

Het IKC is volop in ontwikkeling, in januari 2018 is Lian Kormelink als verbinder aangesteld. Zij probeert jong en oud meer in verbinding te brengen. Dit heeft nu al geresulteerd in diverse initiatieven. Te weten, ouder-peutergym, opstellen van een talentenlijst, diverse workshops enzovoort.

https://www.bsdegarve.nl/