Duik in de historie

Wist jij dat de boerderij op Koekoekstraat 5, “De Witte Jan” heet? De boerderij is vernoemd naar de witte haardos van Johannes Hendrikus Besseling. Zomaar een leuk weetje. Dit en heel veel meer over de historie van boerderijen in onze leefomgeving is vastgelegd door Oudheidkundigen vereniging ‘Oud Vorden’. 

De buurtschappen Vierakker en Wichmond zijn van oudsher nauw verbonden met de kerkelijke gemeente van Vorden, en werden in 1989 ook bij de burgerlijke gemeente gevoegd. De Boerderijencommissie van ‘Oud Vorden’ heeft zich daarom tot taak gesteld om ook de geschiedenis van de boerderijen in deze buurtschappen in kaart te brengen. Inmiddels zijn hiervan reeds meer dan 100 beschrijvingen gepubliceerd op de website van ‘Oud Vorden’, zie www.oudvorden.nl/boerderijen

Omdat hiervoor veel gebruikt wordt gemaakt van gegevens uit oude bronnen, met name van vóór 1800, houdt de commissie zich ook bezig met het digitaal toegankelijk maken van dergelijke bronnen voor een groter publiek. De eerste hiervan is het zgn. verpondingskohier (een belastingregister) van Vierakker uit 1646, binnenkort gevolgd door die van Wichmond.

Vanwege hun aantal en omvang worden deze documenten ondergebracht op een aparte website: www.vordensverleden.nl, waarop nog veel meer te ontdekken valt.

Dus wil je meer weten over de historie van waar wij wonen, klik dan zeker nog even door naar de websites van Oudheidkundige Vereniging ‘Oud Vorden’.