Gehoord worden bij gemeente Bronckhorst

In het voorjaar is er in de Stentor een artikel verschenen over het feit dat inwoners van Bronckhorst zich niet gehoord voelen bij de gemeente. Daarop heeft burgermeester Marianne Besselink actie ondernomen en is zij met de Dorpsbelangenverenigingen in gesprek gegaan. Hier zijn verbeterpunten uit gehaald.

Een delegatie van het bestuur van Dorpsbelang Wichmond Vierakker heeft op dinsdag 5 juni op de bijeenkomst Terugkoppeling van de “rode draden” in Dorpshuis Drempt bijgewoond. Op deze avond heeft Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst, aan alle aanwezige dorpsraden / dorpsbelangenorganisaties haar ervaringen en bevindingen uit de overlegronde langs al deze organisaties uiteen gezet. Rode draad blijkt dat: inwoners van Bronckhorst willen graag serieus genomen worden en daarnaast zoeken ze een luisterend oor, maar verwachten vooral ook een terugkoppeling van de Gemeente over wat er met ideeën / klachten / opmerkingen wordt gedaan.  Deze avond zijn een aantal voorbeelden ter ondersteuning hierover uitgewisseld. Er is beterschap toegezegd en we zullen dit goed volgen en indien nodig ook blijven terugkoppelen.
Ook is op deze avond de wens uitgesproken de verschillende belangenorganisatie ten minste eens per jaar samen te laten komen om uit te kunnen wisselen wat op de verschillende agenda’s staat. Dit gaat de Gemeente faciliteren.

 

Recente berichten