Flexwoningen in Wichmond

De Protestanse gemeente in Wichmond heeft het idee opgevat om woonruimte te creëren voor jongeren. Achter de woningen op nummers Dorpsstraat 14 en 12 staan een paar oude versleten loodsen met asbesthoudende daken. Deze loodsen stonden al een flink aantal jaren op de nominatie om gesloopt te worden. Het is eenvoudig om deze te slopen, maar het zijn vierkante meters en kuubs gebouwenruimte en daar willen zij iets moois mee doen en het liefst voor mensen uit Wichmond Vierakker e.o.. 

Jongeren uit Wichmond Vierakker en omgeving en jongeren die sociaal en soms ook economisch aan Wichmond gebonden zijn kunnen moeilijk of eigenlijk helemaal geen betaalbare woonruimte in Wichmond kunnen vinden. Hun kansen op de woningmarkt hier zijn al jaren nihil en daarom gedwongen worden om naar elders te verhuizen terwijl hun woonbehoefte anders is. Zij willen blijven wonen op de plek waar zij hun jeugd hebben doorgebracht. Met de huidige woningmarkt zijn de kansen al helemaal tot een minimum geslonken. De hoogste tijd om hun kansen te vergroten dachten ze bij Protestanse gemeente.

Belangrijk om te vermelden is dat het belang van de Protestanse kerk een maatschappelijk belang is en niet een financieel gedreven initiatief. Zij willen echt iets betekenen voor de inwoners van de gemeenschap.

Het idee is het om op het terrein achter de kerk zogenaamde flexwoningen te bouwen speciaal voor jongeren die  gebonden jongeren zijn aan onze gemeenschap. Ook is er de mogelijkheid voor ouderen uit Wichmond Vierakker en omgeving om hier te kunnen gaan wonen waarbij de vrijgekomen woning beschikbaar komt voor deze jongeren. 

Er is al overleg geweest met de gemeente Bronckhorst en zij zien de plannen positief tegemoet. Het plan moet je zien als een ruwe schets, waarbij nog niets in beton gegoten is. Dorpsbelang en de buren uit de Dorpsstraat geïnformeerd over de plannen en zijn er reeds artikelen geplaatst in de locale kranten. Al heel wat enthousiaste woningzoekenden hebben zich gemeld.

Via een inwoner van het dorp werd de verbinding gemaakt Peter van Heek van De Achterhoekse Wooncoöperatie. Deze organisatie heeft ervaring met dergelijke projecten en kijkt ernaar uit om ook in Wichmond meer kansen te creëren voor locale inwoners. Er zal nu een werkgroep opgericht samengesteld worden met een goede vertegenwoordiging vanuit de gemeenschap om de plannen die er zijn verder te concretiseren. .

Heb je interesse voor wonen of wil je een bijdrage leveren aan de tot standkomen van dit project. Stuur dan een mail naar info@wichmondvierakker.nl

Conceptplan van hoe het eruit zou kunnen gaan zien.

Recente berichten