Meer weten over de biodiversiteit en de jacht?

Op donderdag 25 mei a.s. organiseert de werkgroep Levend Landschap Wichmond een Thema avond over de Jacht en Biodiversiteit. We hebben twee sprekers bereid gevonden om alle ins en outs met ons te delen. Andre Hendriksen en Henk Fleming over de jacht, predatie, biodiversiteit, de patrijs, de landbouw en politiek in relatie tot de natuur en nog veel meer interessante onderwerpen.

We zouden het bijzonder leuk vinden om jullie de 25e te verwelkomen in Grand Café Bij Ludger en van de kartrekkers te horen hoe zij vorderen met de projecten.

Inloop is vanaf 19.45 uur. We starten in verband met het volle programma om 20 uur sharp!

Tot ziens op de 25e!